06-30/777-8231

Hívható a munkanapokon
10:00-től 17:00-ig

info@littleone.hu

Sok szeretettel üdvözöljük Webáruházunkban!

Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával!

  1. Bevezetés

A  LittleOne  (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

  1. Alapelvek

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a Webáruházban kezelt személyes adatait.

Név: LittleOne Hungary kft.
Székhely: 8000 Németh László utca 13.
Adószám: 27484715-2-07
Az adatkezelő elérhetősége: info@llittleone.hu

További üzemeltetői adatok:
Cégénév: Virágh Andrea Mária e.v.
Székhely: 1114 Budapest, Vásárhelyi Pál utca 11. 1. em. 2A.
Adószám: 56754881-1-43
Az adatkezelő elérhetősége: info@llittleone.hu

  1. Személyes adatok, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A Felhasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: regisztrált felhasználók

A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: név, felhasználónév,cégnév, elérhetőség (telefon, email), szállítási cím, számlázási cím,regisztráció dátuma és időpontja, rendelés dátuma és időpontja, rendelés adatai

Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
–GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (székhely:2351 Alsónémedi, Európa utca 2. cj.: 13-09-111755)  A GLS futárszolgálat kereskedelmi és szállítmányozási munkatársai.

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a megrendelés teljesítését követően 14 napon belül törlésre kerülnek.

A Vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél
– tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
– személyes adatainak helyesbítését,
– személyes adatainak törlését vagy zárolását.

A Felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a Webáruház oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait.

Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az Adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználókérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti,továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

Név:  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1)391-1400
URL: http://naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható:

Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság)megküldött, a(z)

“LittleOne  8000 Székesfehérvár, Németh László utca 13. webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelése – http://185.111.89.215/~littleon – A webáruház funkcióinak működtetése.”

Természetvédelmi nyilvántartásba vételi eljárás iránti kérelem érkezett.

Kérelmével kapcsolatban tájékoztatom, hogy az adatkezelőnek csak abban az esetben kell bejelentkezni az adatvédelmi nyilvántartásba, ha nem esik az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvényben (továbbiakban: Info tv.) meghatározott kivételek hatálya alá.

Tájékoztatjuk,hogy webáruház üzemeltetése kapcsán nem kell kérelmezni az adatvédelmi nyilvántartásba vételt, ha az adatkezelés pusztán a termék megvásárlásához szorosan kapcsolódva jelenik meg – például számlázás, kézbesítés, szállítás. Amennyiben a személyes adatokat az eredeti céltól eltérő célra (pl. direkt marketing, hírlevél küldés) is felhasználják,vagy az adatokat harmadik személy (nem adatfeldolgozó, hanem önálló adatkezelő)részére továbbítják, új kérelem benyújtásával kérelmezni kell az adatkezelés nyilvántartásba vételét.

  1. Cookie kezelés

A cookie, vagyis süti egy olyan fájl, (egy adatsor,) amit a weboldal látogatójának számítógépén, mobiltelefonján vagy egyéb, internetes hozzáférést biztosító eszközén hozhat létre a weboldalt megjelenítő program. A cookie-t a webszerver küldi a látogató böngészőjének, majd a böngésző visszaküldi a szervernek. A sütik kizárólag adatokat tartalmaznak, vagyis nem tartalmaznak futtatható állományokat, vírusokat, illetve kémprogramokat (spyware) és nem férnek hozzá a felhasználó merevlemezének adataihoz.
A cookie-k elsődleges célja a felhasználói élmény növelése, vagyis a weboldal könnyebb használhatóságát, testreszabhatóságát és gyorsabb betöltését teszik lehetővé.

A cookie-k élettartama az Ön böngészőjének a beállításaitól függ, illetve lehetőség van kézi törlésre is a böngészők Eszközök/beállítások menüjében az Adatvédelem beállításainál.

Budapest, 2021.11.29.

LittleOne Hungary kft.

info@littleone.hu